Casopis "Put, Istina i Zivot br. 3/1998

Izlazi kao dvomesecno izdanje

Izdaje: bratstvo manastira Lepavine

www-posl.: http://www.tel.hr/manastir-lepavina

E-mail adresa: manastir-lepavina@kc.tel.hr

Glavni i odgovorni urednik:

arhimandrit Gavrilo (Vuckovic)

Do sada izdato 9 broja

Stampa: "Skaner studio" d.o.o,

Stubicka 49, 10 000 Zagreb

 

SADRZAJ

 

Gramata

Rec urednika

Zivot Svetog Save

Bog i priroda

Ljutovid P. Milatovic

Covek i stvarnost

Pravi propovednik

Dolazi li svaka molitva do Boga

Jeromonah Grigorije Svetogorac

Plodovi svete Liturgije

Dr Milena Dubraja

Kandilo na grobu oca Jovana Zitomislickog

Dr Lazar Mirkovic:

Kako su stari zografi ucili crkveno slikarstvo

Arhijerejsko poucenje novorukopolozenom svesteniku

Pouke savremenih rumunskih staraca

Otac Serafim Rouz:

O vidjenju duhovnih bica

Arhimandrit Jovan Radosavljevic:

Otac Teoktist

Monah Vasilije (Srbljan) - Vladimir Bosnic:

Poklonicko putovanje po manastirima u Srbiji